PROYDE-PROEGA

PROYDE-PROEGA (“Promozioa eta Garapena”)  irabazi asmorik gabeko GGKE bat da eta honako gizarte helburua du oinarritzat: Hirugarren Munduko pertsonen promozioa eta garapena mota anitzeko proiektuen bitartez:

  • Garapen sozio-ekonomikoa, monitoreen formazioa, gazte eta helduen alfabetatzea, prestatutako pertsonak bidaltzea, etab.
  • Justizian eta garapenean oinarritutako heziketa.
  • Helburu hauek lortzeko egiturak ezartzea. 

PROYDEk La Sallerekin bat egiten du eta, honela, gizarte konpromiso bikoitza bereganatzen du:

  • Pertsona oro duintasunez biziko den mundua eratzea posible dela aldarrikatzea.
  • Ekintzazko eta konpromisozko solidaritatea bizi nahi dutenentzat parte hatzeko ibilgua izatea.